“Durft u in het donker te kijken?”

 

“Niets maakt ons wijzer dan kijken naar onze angsten”
 Elisabeth Kübler-Ross

Vanuit verschillende invalshoeken (ik ben ook ervaringsdeskundig) kan ik u en uw partner helpen de confrontatie met een levensbedreigende of chronische ziekte te verwerken, hanteerbaar te maken en de kans op herstel te vergroten. In een ontspannen sfeer help ik u keuzes te maken die voor u belangrijk zijn en die bijdragen tot een harmonieus leven, hoe lang of kort dit ook mag zijn. Het is allereerst belangrijk vertrouwen in jezelf te blijven houden en binnen uw sociale netwerk overeind te blijven. De hieronder genoemde krachtige therapieën kunnen hiervoor ingezet worden:

Simonton therapie
Deze therapie ontwikkeld door de arts-oncoloog Dr. Carl Simonton om met name kankerpatiënten te motiveren op een zodanige wijze met hun ziekte om te gaan dat herstellende krachten een kans krijgen. Vanuit simonton.eu organiseren we internationale patiënten-weken, bij voldoende belangstelling ook in Nederland (vertaling mogelijk). In mij praktijk kunt u dit programma in onderdelen volgen in een serie van 5 sessies.

De Verbeeldings Toolkit
Dit is een nieuw, laagdrempelig 'gereedschap', waarbij we de potentie van onze Innerlijke Wijsheid aanspreken middels het inzetten van de eigen Imaginatie/verbeelding. Deze Toolkit is ontwikkeld door Jan Taal (psycholoog) directeur van de School voor Imaginatie. Een prachtig middel om te ontdekken waar uw kracht ligt om de nieuwe, onbekende situatie waarin u plotseling in terecht bent gekomen aan te kunnen.

Imaginatie- en beeldende/creatieve therapie
“Verbeelden, imagineren, is de kernfunctie van de psyche. Elke actie, elke nieuwe ontwikkeling wordt aangestuurd door de voorstelling, de innerlijke beelden die U ervan heeft” citaat J. Taal, uit artikel  “De drie stadia van Imaginatie”. Bij deze begeleidingsvorm wordt de u instaat gesteld middels ontspanning -, en visualisatie technieken contact te maken met deze Innerlijke beelden. Op deze wijze kunt u onderzoeken ‘wat er aan de hand en nodig is’ om u beter te kunnen voelen, nieuwe doelen te stellen en de wegen daartoe te verkennen. Met ‘creatieve therapie’ bedoelen we het inzetten van technieken, zoals het maken van tekeningen, foto’s en andere expressieve uitingsvormen om zichtbaar te maken wat er innerlijk bij u leeft.

Kanker in Beeld
Heeft u te maken met de ziekte kanker? Bent u zelf patiënt of is de diagnose gesteld bij een dierbare? Logisch dat u sterke emoties voelt zoals verdriet, angst, woede, hopeloosheid of onmacht. Op de oncologische afdeling van het ziekenhuis krijgt de lichamelijke behandeling van de ziekte optimaal de aandacht. Toch blijkt de emotionele impact van kanker bij wie het betreft ook erg groot te zijn, vooral als het traject van behandelingen achter de rug is. Verschillende activiteiten worden vanuit de Stichting Kanker in Beeld georganiseerd. In heel Nederland bestaan sinds een aantal jaren in heel Nederland zangkoren “Zingen voor je Leven” en in bv Drenthe wordt twee wekelijks gerepeteerd in het kleine kerkje in Echten, vlak bij Hoogeveen.

Spring Forest Qigong (SFQ)
“Qi” betekent energie, lucht of adem, vitaliteit of universele levens energie. ”Gong” betekent werk, gebruik, praktijk, transformatie, cultiveren, kortom, qigong betekent het gebruikmaken van deze vitale levensenergie om een gezond lichaam en geest te creëren. Door de oefeningen van qigong kunnen we een perfecte balans helpen ervaren zoals die oorspronkelijk voor ons bedoeld is.
SFQ is in de wereld gezet door Chunyi Lin, a certified international Qigong master en o.a. initiatiefnemer van een Scholings Partnerschap in gezondheid-, en genezings technieken aan het Normandale Community College in Bloomington, MN. In mijn praktijk komen eenvoudige, energie gevende qigong oefeningen geregeld aan de orde om rust en balans te helpen creëren, en geef ik ook qigong ‘healing-sessies’.

Rouwbegeleiding

Zowel in individuele sessies als in een groep is het mogelijk te werken aan het een zinvolle plaats geven van een ernstig verlies. Zowel na overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid of een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven kan dit een goede ondersteuning betekenen.