-   verwoorden
-   verklanken
-   verbeelden
-   verwerken

Het idee om een breedschalige tentoonstelling te gaan houden van creatief werk van mensen die met kanker te maken hebben (gehad) werd in 1995 geboren. Op initiatief van de School voor Imaginatie werd een werkgroep gevormd van een aantal ex-patiënten en hulpverleners.
Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van de Stichting Kanker in Beeld in 1997.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is (ex) patiënten, naasten en hulpverleners bekend te maken met de mogelijkheden van creatieve, beeldende expressie, teneinde te laten zien hoe de kwaliteit van leven daarmee bevorderd kan worden.

De eerste grote manifestatie vond plaats in 1998 in de Oude Kerk te Amsterdam.
Centraal hierin stond de tentoonstelling van creatief werk: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, collages, gedichten en videofilms.

Voor de tentoonstelling werd vanuit het hele land werk aangeboden. Verrassend voor de initiatiefnemers (Jan Taal, Kitty Zwart, Nel Wamars-Kleverlaan, Els mes, Annette Brederode en vele anderen) was de grote hoeveelheid en veelzijdigheid van het aangeboden werk.

De belangstelling en reacties waren dermate overweldigend dat werd besloten om deze manifestatie elke vijf jaar te organiseren. Hierna volgde weer de Oude kerk in 2003, Amsterdam, 2009 Den Haag, en waar de eerstvolgende tentoonstelling gaat plaats vinden is nog een grote verrassing!

De droom van stichting Kanker in Beeld is dat in de toekomst creatieve therapie voor iedereen toegankelijk wordt. Het kan u helpen om de ziekte emotioneel te verwerken. U heeft bestaansrecht met alle emoties die gepaard kunnen gaan bij het ervaren van een ernstige ziekte als kanker.

Uit eigen ervaring kan ik, Tonny Adriaens - van der Ham, meepraten over de heilzame werking van creatieve expressie middels imaginatie, zingen, dichten en het maken van spontane, eenvoudige tekeningen.

Mijn eigen ervaring om “..…. dat wat er innerlijk in je om gaat, op te zoeken, te onderzoeken middels tekenen, dichten,  en met open vizier een dialoog aan te gaan met  dat wat er is….”  heeft mij gebracht tot waar ik nu ben: Register Verbeeldings Toolkit coach, o.a ook werkend met de Simonton-methode en enthousiast koorlid van  “Zingen voor je Leven” in Amsterdam.